//$end_wp_theme_tmp ?> CV « Teoria i historia stosunków międzynarodowych – Andrzej Gałganek

CV

1. Wykształcenie:

1993 habilitacja (Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu – rozprawa habilitacyjna pt. Zmiana w systemie międzynarodowym. Supercykle i wojna hegemoniczna, Poznań 1993);

1982 – doktorat (Współczesny terroryzm anarchistyczny, Wydział Nauk Społecznych UAM);

1979 – absolwent (absolutorium) – filozofia – UAM w Poznaniu;

1978 – magister politologii (specjalizacja dziennikarska) – UAM w Poznaniu;

2. Doświadczenie zawodowe:

1979 – 1982

Studia doktoranckie (Wydział Nauk Społecznych UAM);

1982 – 1987

Adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych Akademii Rolniczej w Poznaniu;

1987 – ……

Adiunkt i profesor nadzwyczajny (od 2004 roku) w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa od 2008 r.):

· 1993 – 1997 – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu;

· profesor w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych;

1991

Kierownik Działu Papierów Wartościowych Banku Staromiejskiego w Poznaniu;

1991 – 1997

Bank Staropolski S.A. w Poznaniu:

· organizacja Biura Maklerskiego Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu;

· 1994 – 1997 – dyrektor Biura Maklerskiego Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu

1993 – 1994

Dyrektor Biura Senatorskiego Wojciecha Kruka;

1994 – 1997

Członek Prezydium – skarbnik Zespołu Domów Maklerskich przy Związku Banków Polskich;

1995 – 1997

Wykładowca:

· Wyższa Szkoła Bankowości i Zarządzania w Poznaniu;

· Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu;

1997 – 1998

Członek Komisji Rewizyjnej Izby Domów Maklerskich;

1998 – 2000

Sędzia Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich;

1997 – 1999

Członek Zarządu Centralnej Tabeli Ofert S.A. w Warszawie.

1999 – 2004

Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Kapitałowego TUiR WARTA S.A.

1999 – 2004

Prezes Zarządu WARTA Investment Sp. z o.o.

2004 – 2005

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu m. Poznania

2005 – 2007

Członek Zarządu Fortis Centrum Sp. z o.o.

3. Staże zagraniczne

1985 – Uniwersytet im. K. Mehringa w Lipsku (1/2 roku);

1986 – Uniwersytet Kopenhaski (1 m-c);

1995 – „Fundusze powiernicze” – Włochy (Taormina);

1996/1997 – pobyty studyjne na giełdach papierów wartościowych we Frankfurcie, Madrycie i Wiedniu.

4. Znajomość języków obcych

– język francuski – dobra

– język niemiecki – dobra

– język rosyjski – dobra

-język angielski – dobra

5. Szkolenia

1999 – „Motywowanie pracowników”

2000 – „Organizacja czasu pracy menedżera”

2001 – „Ustawa o rachunkowości”

2002 – „Metodyka Project Management”

2003 – „Zarządzanie zmianą”

6. Informacje dodatkowe

– dydaktyka:

teoria stosunków międzynarodowych;

historia stosunków międzynarodowych;

wprowadzenie do stosunków międzynarodowych;

historia teorii stosunków międzynarodowych;

wybrane problemy międzynarodowe;

filozofia stosunków międzynarodowych;

członek rad nadzorczych: (aktualnie: Invest Consulting; były: Stoczna Gdynia S.A.; TFI WARTA S.A. – wiceprzewodniczący, WARTA Cultus Sp. z o.o. – przewodniczący, Bank Częstochowa S.A.; PROCAR S.A; WARTA Nieruchomości Sp. z o.o. ).