//$end_wp_theme_tmp ?> Publikacje « Teoria i historia stosunków międzynarodowych – Andrzej Gałganek

Publikacje

Książki

Historia teorii stosunków międzynarodowych.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym. Supercykle i wojna hegemoniczna.
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992.

Wybrane artykuły

Genealogia międzynarodowości.
Społeczna teoria stosunków międzynarodowych.”Przegląd Politologiczny”, 2010,
vol. XV, nr 3, s. 7-22.

Nauka o stosunkach międzynarodowych i problem historii.
W: Tadeusz Wallas (red.), Między historią a politologią. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010, s. 191-206.

Teoria stosunków międzynarodowych i teoria polityczna stosunków międzynarodowych.
„Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 2009, vol. 21, s. 11-32.

„Walka o ptaka”: teoria i historia stosunków międzynarodowych.
„Przegląd Politologiczny”, 2008, vol. XII, nr 4, s. 7-22.

Czy istnieje teoria społeczna „międzynarodowości” i „wewnętrzności”?
„Przegląd Politologiczny”, 2007, vol. XII, nr 2, s. 21-38.

Suwerenna równość państw. Metafora zawłaszczenia. (część I)
„Przegląd Politologiczny”, 2007, vol. XII, nr 4, s. 7-28.

Suwerenna równość państw. Metafora zawłaszczenia. (część II)
„Przegląd Politologiczny”, 2008, vol. XIII, nr 1, s. 77-88.

Neośredniowieczna analogia jako proces atomigracji.
W: Zbigniew Czachór (red.), 50 lat i co dalej? Europa i Unia Europejska między integracją a atomigracją.
Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007, s. 15-39.

„Westfalia” jako metafora genezy w nauce o stosunkach międzynarodowych.
W: Marek Pietraś, Katarzyna Marzęda (red.), Późnowestfalski ład międzynarodowy.
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 23-56.

Koncepcje hegemonii w nauce o stosunkach międzynarodowych.
„Przegląd Politologiczny”, 2006, vol. XI, nr 1, s. 7-25.

Terrorism. Hegemony, Globalization, Clash of Civilizations.
Sebastian Wojciechowski (ed.), Terrorism as a Timeless Actor on the International Stage.
Institut of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, Poznań 2005, s. 13-29.

Neoliberalizm versus neorealizm w teorii stosunków międzynarodowych.
W: Między historią a politologią. UAM, Poznań 1998, s. 65-73.

Przemoc w nowożytnym systemie międzynarodowym. Międzynarodowa dynamika siły i wojna globalna.
Waldemar Hanasz, Gwidon Zalejko (red.), Przemoc w poszukiwaniu interpretacji. UMK, Toruń, 1991, s. 253-279.

Hegemonia Stanów Zjednoczonych a teorie zmiany.
„Sprawy Międzynarodowe”, 1991, nr 7-8, s. 105-116.

Non-military Aspects of International Security.
W: Ziemowit J. Pietraś, Marek Pietraś (red), International Ecological Security. Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 1991, s. 41-50.

Koncepcje pokoju poprzez siłę.
W: Wojciech Kostecki (red.), Problemy badań nad konfliktami i pokojem. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1990, s. 92-122.

Przestrzenny obraz świata w nauce o stosunkach międzynarodowych.
„Sprawy międzynarodowe”, 1989, nr 3, s. 97-112.

Teorie wojny globalnej.
W: Ziemowit J. Pietraś, Marek Pietraś (red), Społeczność międzynarodowa wobec problemów globalnych. COMSNP, Warszawa-Lublin 1989, s. 303-319.

Polemologia jako krytyka peace research.
„Studia Nauk Politycznych”, 1985, nr 3-4, s. 133-148.